Lighting Controller (Internet of Things)

LightControlerInHand

 

Moim zadaniem było zadbać o najlepsze user experience i zaprojektować makiety interfejsu dla aplikacji mobilnej dedykowanej urządzeniom z Androidem.

Zadaniem aplikacji jest umożliwienie zdalnej kontroli nad urządzeniami podłączonymi do sieci (Internet of Things). Aplikacja ta powstała w celu zaprezentowania koncepcji (proof of concept), dlatego posłużono się najprostszym przykładem: włączanie/wyłączanie światła oraz kontrola jego nasilenia. Przypadkiem użycia było zarządzanie różnymi żarówkami/lampami, które znajdują się w mieszkaniu.  Główne założenia: prostota i intuicyjność.

 

Przygotowanych zostało kilka wariantów, aby wybrać najlepsze rozwiązanie

 

A02___DeviceON_OFF

 

 

Przygotowane również zostały różne przypadki stanów urządzeń, obsługa wyjątków i scenariusze ich obsłużenia.

Koncepcja aplikacji zakładała połączenie się z danym obiektem (np. lampa) albo za pomocą sieci (np. Internet), albo za pomocą wirtualnej chmury (np. Comarch Cloud). Trzeba było więc przygotować wszystkie pozostałe funkcjonalności oraz ekrany zaawansowanych ustawień. Obrazek poniżej przedstawia zaledwie kilka scenariuszy. Podczas realizacji projektu wykonano  więcej ekranów i wariantów, spośród których wybrano najbardziej optymalne i następnie doskonalono do zadowalającego efektu.

 

Aplikacja była prezentowana na konferencji UPnP w Brazylii oraz na targach CeBIT 2014

Warto wspomnieć, że aplikacja (tworzona na podstawie moich makiet) miała zostać przedstawiona na konferencji UPnP Forum w Brazylii oraz na tagach CeBIT 2014.

 LightControler-iPhone-ListLightControler-iPhone