iFaktury24 – UX/UI Consulting for RWD Design

Cel: Wsparcie zespołu kreatywnego w przygotowaniu strony internetowej iFaktury24.pl

Zakres prac:

  • analiza koncepcji kreatywnej i projektu graficznego,
  • zaproponowanie usprawnień,
  • czuwanie nad pracami graficznymi w zakresie user interface,
  • przygotowanie pomocniczych makiet (Axure RP),
  • ścisła współpraca z zespołem marketingu iFaktury24.

Data: 2015 r.

 

UX & UI Consulting for RWD Design

Zobacz przykładowe makiety koncepcji 

ifaktury24